Opening Hours: Monday To Saturday (Closed 2nd and 4th Saturday) between 10am to 5:30pm

Responsive Banner

Latest News of Deogiri Bank

News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

Apply…

News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

vacancies…

News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा'-''योगाद्वारे मानेच्या विकारांचे निवारण''

सौ. वर्षा देशमुख (प्रख्यात योग प्रशिक्षक) भारतीय योग संस्थान, दिल्ली यांचे ''योगाद्वारे मानेच्या विकारांचे निवारण'' या विषयावरील प्रशिक्षण आयोजित…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - '''योगाद्वारे मन:शांती'' सत्र २ रे

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक -सौ. वर्षा देशमुख (प्रख्यात योग प्रशिक्षक) यांचे ''योगाद्वारे मन:शांती'' सत्र २ रे या…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - ''योगाद्वारे मन:शांती''

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक -श्री. सुरेश शेळके व सौ. वर्षा देशमुख (प्रख्यात योग प्रशिक्षक) यांचे ''योगाद्वारे मन:शांती''…

Read More
Uno Dos Tres Cuatro Seis
Call Call Now