Opening Hours: Monday To Saturday (Closed 2nd and 4th Saturday) between 10am to 4pm

Latest News of Deogiri Bank

News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - "Yoga at for Constipation"

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक ईशानी देशमुख यांचे "Yoga at for Constipation" या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - 'Self Defense Techniques' -3

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत खिची यांचे 'Self Defense Techniques' या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - 'Self Defense Techniques'

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत खिची यांचे 'Self Defense Techniques' या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - 'Self Defense Techniques'

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत खिची यांचे 'Self Defense Techniques' या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - 'योग आणि प्राणायाम'

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक भाऊ सुरडकर यांचे 'योग आणि प्राणायाम' या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' -'फेस योगा'

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक प्राजक्ता सराफ यांचे 'फेस योगा' या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

Read More