Opening Hours: Monday To Saturday (Closed 2nd and 4th Saturday) between 10am to 4pm

News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत योगाभ्यासाचे विशेष प्रशिक्षण - ईशानी देशमुख

`देवगिरी फिटनेस क्लब`अंतर्गत दर शुक्रवारी होणाऱ्या `आरोग्यम् धनसंपदा` या सदरात शुक्रवार, दि. १५ जानेवारी २०२१ रोजी, सकाळी ६:१५ ते ७:३० या सत्रात…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत योगाभ्यासाचे विशेष प्रशिक्षण - प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत खिची

`देवगिरी फिटनेस क्लब`अंतर्गत दर शुक्रवारी होणाऱ्या `आरोग्यम् धनसंपदा` या सदरातील शुक्रवार, दि. ०१ जानेवारी २०२१ रोजी, सकाळी ६:१५ ते ७:३० या…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत योगाभ्यासाचे विशेष प्रशिक्षण - प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत खिची

`देवगिरी फिटनेस क्लब`अंतर्गत दर शुक्रवारी होणाऱ्या `आरोग्यम् धनसंपदा` या सदरातील शुक्रवार, दि. २५ डिसेंबर २०२० रोजी सकाळी ६:१५ ते ७:३० या सत्रात…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत योगाभ्यासाचे विशेष प्रशिक्षण - प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत खिची

`देवगिरी फिटनेस क्लब`अंतर्गत दर शुक्रवारी होणाऱ्या `आरोग्यम् धनसंपदा` या सदरातील शुक्रवारच्या सत्रात प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर लक्ष्मीकांत खिची…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत योगाभ्यासाचे विशेष प्रशिक्षण - प्रशिक्षक लक्ष्मीकांत खिची

`देवगिरी फिटनेस क्लब`अंतर्गत दर शुक्रवारी होणाऱ्या `आरोग्यम् धनसंपदा` या सदरातील शुक्रवारच्या सत्रात प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर लक्ष्मीकांत खिची…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत योगाभ्यासाचे विशेष प्रशिक्षण - प्रशिक्षक आरती पाल

देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत दर शुक्रवारी होणाऱ्या, आरोग्यम् धनसंपदा या सदरातील शुक्रवारच्या सत्रात ‘सतेज कांतीसाठी योगाभ्यासाचे विशेष प्रशिक्षण’…

Read More