Opening Hours: Monday To Saturday (Closed 2nd and 4th Saturday) between 10am to 4pm

Latest News of Deogiri Bank

News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

`आरोग्यम धनसंपदा` - 'योगशिक्षण - आवश्यकता व महत्व`

'आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक प्रमिला आव्हाळे यांचे 'योगशिक्षण - आवश्यकता व महत्व` या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

`आरोग्यम धनसंपदा` - 'सूर्यनमस्काराचे महत्व आणि आवश्यकता`

'आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक प्रमिला आव्हाळे (योग कोच ) यांचे 'सूर्यनमस्काराचे महत्व आणि आवश्यकता` या विषयावर मार्गदर्शन…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

`आरोग्यम धनसंपदा` - 'योग व सर्वांगीण विकासाची प्राचीन परंपरा…

'आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक श्री. सागर गोगे (योग व दर्शनशास्त्र अभ्यासक) यांचे 'योग व सर्वांगीण विकासाची प्राचीन…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

`आरोग्यम धनसंपदा` - प्राचीन परंपरा (भाग- 3)

'आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक श्री. सागर गोगे (योग व दर्शनशास्त्र अभ्यासक) यांचे 'योग व सर्वांगीण विकासाची प्राचीन…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा'-'योग व सर्वांगीण विकासाची प्राचीन परंपरा'

'आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक श्री. सागर गोगे (योग व दर्शनशास्त्र अभ्यासक) यांचे 'योग व सर्वांगीण विकासाची प्राचीन…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - 'Effective Exercises for Weight Loss'

'आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक सौ. रेखा जयस्वाल (*N.D. Naturopathy, योगा थेरपी, ऍक्यूप्रेशर थेरपी व वेट लॉसमध्ये विशेष…

Read More