Opening Hours: Monday To Saturday (Closed 2nd and 4th Saturday) between 10am to 5:30pm

Latest News of Deogiri Bank

News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा-''चेअर योगा आणि प्राणायाम"

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक प्राजक्ता सराफ यांचे '''चेअर योगा आणि प्राणायाम" या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा'-'''पाठदुखीसाठी योगासने व व्यायाम - सत्र दुसरे''

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक प्राजक्ता सराफ यांचे ''पाठदुखीसाठी योगासने व व्यायाम - सत्र दुसरे'' या विषयावर मार्गदर्शन…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा'-'योगासने - सत्र २ रे"

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक श्री. शरद पारगावकर यांचे 'योगासने - सत्र २ रे" या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले…

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा' - "योगासने"

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक श्री. शरद पारगावकर यांचे "योगासने" या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा'-"आहार हेच औषध''

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक डॉ. उत्तम काळवणे यांचे "आहार हेच औषध'' या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

Read More
News-Image-of-deogiri-bank-aurangabad

'आरोग्यम् धनसंपदा'- 'योग आणि मुद्राभ्यास'

आरोग्यम् धनसंपदा'च्या या शुक्रवारच्या सत्रात प्रशिक्षक डॉ. उत्तम काळवणे यांचे ''योग आणि मुद्राभ्यास' या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले…

Read More